Baskın Oran

Makaleler

SEÇİLMİŞ MAKALELER
(Basılış ters sırasına göre) (In reverse order of publication)
(Türkçe dışındaki makaleler maviye boyanmıştır). (Articles published in other languages than Turkish are in blue, titles of articles in Turkish translated into English in bold characters)

 1. Minorities and diasporas in the Ottoman Empire and Turkey – an introduction”, Fulvio Bertuccelli, Mihaela Gavrila, Fabio L. Grassi (eds.), Minorities and Diasporas in Turkey – Public Images and Issues in Education, Sapienza University of Rome, 2023, pp. 25-30.
 2. (Elçin Aktoprak’la birlikte), “TBMM’nin Yüzüncü Yılında Kürt Meselesi“, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüzüncü Yıl Armağanı, (Yayın Editörü: Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği), 1. Baskı, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Yayın No:4, İstanbul, Tekin Yayınevi, Ekim 2022, s. 247-265. (The Kurdish Question at the Centenary of the Turkish Parliament)
 3. (Elçin Aktoprak’la birlikte), “TBMM’nin Yüzüncü Yılında Türkiye’de Gayrimüslimler“, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüzüncü Yıl Armağanı, (Yayın Editörü: Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği), 1. Baskı, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Yayın No:4, İstanbul, Tekin Yayınevi, Ekim 2022, s. 217-245. (Non-Muslim Citizens at the Centenary of the Turkish Parliament)
 4. Türkiye’nin Lozan Karnesi“, Bülent Özükan (ed.), İlk ve Son Barış, 100. Yılında Lozan, İstanbul, Boyut Yayınları, 2021, s. 30-33. (The Lausanne Report Card of Turkey)
 5. Minorities in Turkey II: Ideology and Discrimination“, EU Turkey Civic Commission, Commentaries, no. 8, July, 2021.
 6. Minorities in Turkey I: Law and Reform“, EU Turkey Civic Commission, Commentaries, no. 7, July, 2021.
 7. Mehmet Bayrak’ın benim için önemi”, Deng dergisi, no. 122 (Haziran 2021), s. 18-23 (The importance of writer and publisher Mehmet Bayrak for me).
 8. Yakından Yaşayan Bir Mülkiye Asistanının Gözünden Teoride ve Pratikte 12 Mart”, Toplumsal Tarih, no. 328, Nisan 2021, s. 32-38. (The military coup of 12 March 1971 in theory and practice, told from the eye of a Political Science assistant).
 9. Dünkü 1402’liklerden Bugünkü KHK’lilere, Bir Hukuk Büyüğü Üzerine”, Prof. Dr. Metin Günday Armağanı, Cilt I, Ankara, Atılılm Üniversitesi, 2020, s. 25-31. (Apropos a Great Jurist – From the Victims of Yesterday’s Law no. 1402 to Today’s KHK Victims).
 10. Chronologie des droits et injustice linguistique concernant les Kurdes de TurquieEtudes kurdes, Justice linguistique et langue kurde, no. 13, Décembre 2019, pp. 35-43.
 11. (with Samim Akgönül), “Turkish Politics, Structures and Dynamics“, in Özerdem Alpaslan et Whiting Matthew (ed.), The Routledge Handbook of Turkish Politics, London, Routledge, 2019, p. 1326.
 12. “1964 Sürgünleri: Kıbrıs Meselesi mi, ‘Prensip’ Meselesi mi?”, İstanbullu Rumlar ve 1964 Sürgünleri, Türk Toplumunun Homogenleşmesinde Bir Dönüm Noktası (der. İlay Romain Örs), İstanbul, İletişim Yayınları, 2019, s. 21-29. (1964 Expellees: The Issue of Cyprus or the Issue of “Foreign Policy Principle”?).
 13. (with Karabekir Akkoyunlu), “Kemalism and the Republican People’s Party (CHP)”, (eds): Esra Özyürek, Gaye Özpınar, Emrah Altındiş, Authoritarianism and Resistance in Turkey: Conversations on Democratic and Social Challenges, Springer, 2018, pp. 11-18.
 14. . “Ulusal ve Uluslararası Yükümlülükler Açısından Türkiye’de Ayrımcılık ve Nefret”, İstanbul 2018 Uluslararası Ayrımcılık Konferansı, İstanbul, ESHİD (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği), 2018, s. 27-37. (Discrimination and Hate From the Stand Point of Turkey’s National and International Legal Obligations).
 15. “Azınlıklar Nasıl Azınlık Oldu”, Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (der. Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2014, 362 s. (How Minorities Became Minorities?).
 16. “1839’dan Sonra Anadolu: Devlet, Müslümanlar, Gayrimüslimler”, Diyarbakır Tebliğleri, Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı, İstanbul, Hrant Dink Vakfı, Mayıs 2013, s. 20-29. (Anatolia After 1839: The Empire, The Muslims, and the Non-Muslims).
 17. “Gayrimüslim Vakıfları ve 1936 Beyannamesi”, İstanbul Rumları, Bugün ve Yarın, İstanbul, İstos Yayın, 2012, s. 113-126.(İstanbul’da 2006’da yapılan ve Atina’daki Kaleidoskopio Yayınları tarafından 2009’da Yunancaya çevrilerek yayınlanan konferansın bildirileridir). (Non-Muslim Foundations and the 1936 Declaration).
 18. “1937/38’de Ne Oldu'”, I. Uluslararası Tunceli Dersim Sempozyumu, 4-6 Ekim 2010, Bildiriler Kitabı, Tunceli Üniversitesi Yayınları, Aralık 2011, s. xiii-xvii. (What Happened in 1937-38 in Dersim?).
 19. “The Issue of ‘Turkish’ and ‘Türkiyeli'”, Exploring Turkishness: Rights, Identity and the EU essay series, The Foreign Policy Centre, January 2011. (http://fpc.org.uk/fsblob/1314.pdf).
 20. Yargıtay’ın bir kararı üzerine: İstanbul Ekümenik Patrikhanesi ve Ekümeniklik”, Cengiz Aktar (der.), Tarihî, Siyasi, Dinî ve Hukuki Açıdan Ekümenik Patrikhane, İstanbul, İletişim Yayınları, 2011, s. 121-146. (“Apropos of a Decision by The Turkish Court of Cassation Concerning The Orthodox Ecumenic Patriarchate and Ecumenism”)
 21. “Azinliklar” , Istanbul Ansiklopedisi, Istanbul, NTV Yayinlari, Kasim 2010, s. 159-165. (“Minorities”).
 22. “Fransa’da ve Türkiye’de Üniter Devlet Sorunu”, Semih Vaner Anisina – Avrupa Birligi , Demokrasi ve Laiklik (Haz. Cengiz Çagla, Haldun Gülalp), İstanbul, Metis Yayınları, Mayıs 2010, s. 126-147. (The Issue of Nation-State and Unitary State in France and in Turkey).
 23. “Azınlık Raporu’nun Hikayesi”, Türkiye’de İfade Özgürlüğü (Ed. Taner Koçak, Taylan Doğan, Zeynep Kutluata), İstanbul, bgst Yayınları, Nisan 2009, s. 110-122. (The Story of the Minority Report).
 24. “Reciprocity in Turco-Greek Relations: The Case of the Minorities”, Reciprocity – Greek and Turkish Minorities; Law, Religion and Politics, Samim Akgönül (ed.), İstanbul, İstanbul Bilgi University Press, Feb. 2008, pp. 35-38.
 25. “Bodrum Turizme Geçerken Belediye Reisi Dervis Görgün Zamaninda Elektrik, Baraz Oteli ve Aya Nikola Kilisesi Meseleleri” , 1522-2007 Osmanlilardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararasi Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim 2007) – Bildiriler, (Haz. Ahmet Özgiray ve M. Akif Erdogru), Bodrum, Müskebi Ofset, 2008, s. 621-629. (Electrification, Baraz Hotel, and Saint Nicholas Church Issues during the Mayorship of Derviş Görgün – Bodrum’s Transition to Tourism).
 26. “Vähemmistörraportti”, Turkki – Euroopan Rajalla?”, Anu Leinonen, Tuula Kojo, Mervi Nousiainen, Sampsa Peltonen, Lauri Tainio (Toim.), Helsinki, Gaudeamus, Helsinki University Press, 2007, pp. 245-257.
 27. -a. “Religious Differences and Human Rights: Historical and Current Experiences from Southeast Europe”, Human Rights and Diversity: New Challenges for Plural Societies, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Bilbao, Humanitarian Net / University of Deusto, 2007, pp. 161-177.
  -b. “Differencias Religiosas Y Derechos Humanos. Experiencias Históricas Y Actuales Deste El Sureste De Europa”, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Derechos Humanos y diversidad Nuevos Desafios Para Las Dociedades Plurales, Bilbao, Humanitarian Net / Universidad de Deusto, 2007, pp. 185-204. (Kitabın İspanyolca baskısı)
  -c. “Erlijio eta Giza Eskubide Desterbintasunak. Europako Heko-Ekialdeko Esperiantzia Historikoak eta Egukoak”, Eduardo J. Ruiz Vieytez and Robert Dunbar (eds.), Giza Eskubideak eta Anistasuna Eronka Berriak Askotariko Gizarteentzat, Bilbao, Humanitarian Net / Deustuko Unibertsitatea, 2007, pp.179-199. (Kitabın Bask dili baskısı)
 28. “The Minority Report Affair in Turkey”, Regent Journal of International Law, Vol. 5, Issue 1, 2007, pp. 2-93.
 29. Minority Concept and Rights in Turkey: The Lausanne Peace Treaty and Current Issues”, Human Rights in Turkey. Ed. Zehra F. Kabasakal Arat. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, April 2007, pp. 35-52
 30. “Minorities in Turkey and in the EU” Deutsch-Türkisches forum Für Staatsrechtslehre III, Berlin, LIT Verlag, 2006, pp.49-53.
 31. “Türkiye’de Ermeni Kimliğinin Yeniden Yapılanması ve Agos Gazetesi”, Bilim, Eğitim, Toplum Dergisi, Cilt 4, Sayı 6 (Güz 2006), s.146-157. (The Restructuring of the Armenian Identity in Turkey and the Newspaper Agos).
  -b. “The Reconstruction of Armenian identity in Turkey and the weekly Agos”, The Turkish Yearbook of International Relations, 2006, pp. 123-138.
 32. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mülkiyet Politikaları ve Gayrımüslimler ve 1936 Beyannamesi”, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli bir Yaklaşım Sempozyumu, 9-10 Aralık 2005, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006, s. 25-31. (Real Property Ownership Politics and Non-Muslims, from the Ottoman Empire to the Republic).
 33. Açılış Konuşması, Türkiye’de Azınlık Hakları Sorunu: Vatandaşlık ve Demokrasi Eksenli bir Yaklaşım Sempozyumu, 9-10 Aralık 2005, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006, s. 12-13. (The Issue of Minority Rights in Turkey – a Citizenship and Democracy Approach).
 34. “Religion-State Relations and Political Transformation in Turkey,” in Religion, the State and International Society, Birzeit University Press, Birzeit, Palestine 2006, pp.25-34.
 35. “Son Tabunun Kökenleri: Türkiye Kamuoyunun Ermeni Sorunundaki Tarihsel-Psikolojik Tıkanışı”, Türk-Ermeni ilişkilerinin Gelişimi ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Yayına Haz. Hale Şıvgın), Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2006, s.187-212. (Origines of the Last Taboo: Historical/Psychological Problems of the Turkish Public Opinion concerning the Armenian Issue).
 36. “Etat et Religion en Turquie”, Multitudes, no.9, Octobre 2005, pp. 12-16.
 37. “Kalanların Öyküsü: 1923 Mübadele Sözleşmesinin Birinci ve Özellikle de İkinci Maddelerinin Uygulanmasından Alınacak Dersler”, Ege’yi Geçerken – 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, Renee Hirschon (ed.), İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005. s. 161-184. (Bu R. Hirschon’un editörlüğünü yaptığı kitabın Türkçe tercümesidir.). (1923 Turkish-Greek Compulsory Population Exchange).
 38. “ABD’nin Irak Saldırısında Türkiye’nin Durumu, Politikası, Sorumluluğu”, Irak Dünya Mahkemesi Nihai İstanbul Oturumu Sempozyumu, 23-27 Haziran 2005, İstanbul, Metis Yayınları, 2005, s.115-122. (Turkey’s Position, Policy, and Responsability in the US Assault on Iraq).
 39. “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu’nun Bütün Öyküsü”, Birikim, no. 188 (Aralık 2004) s. 17-25. (The Full Story of the “Minority Rights and Cultural Rights Report”).
 40. “Die Behandlung der Kurdenfrage in der Perspektive des EU-Beitritts aus türkischer Sicht”, Die EU-Kandidatin Türkei und die Kurdenfrage, Köln, Dialog Kreis, 2004, pp. 57-75. (Übersetzung: Hülya Engin)
 41. “Les Consequences de l’apres-11 Septembre sur les Relations UE-Turquie”, Didier Billion, ed., La Turquie vers un Rendez-vous Decisif avec l’Union Europeenne, Paris, IRIS, 2004, pp.137-146.
 42. “1999 Elections in Turkey: Nationalists and Globalization”, Elections in the Middle East, What do they mean? (ed. by Iman A. Hamdy), The American University in Cairo Press, Cairo Papers in Social Science Vol. 25, no.1-2, 2004, pp. 124-131.
 43. “The Meeting Point: Thoughts on a Potential Geostrategic Interaction Between a ‘Challenger’ and a ‘Strategic Medium State’ “, Turkey and the EU, From Association to Accession?, 6 and 7 November 2003, Record of the High-Level Round Table Conference, Amsterdam, Ministry of Foreign Affairs of Netherlands, [2004], pp.183-188.
 44. “Küreselleşme-Bağımsızlık İlişkisi ve İkilemi”, Sekseninci Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Ankara, 31 Ekim-1 Kasım 2003, Türkiye Barolar Birliği Yayını, 2004, s. 94-103. (“Globalization-Independence Relation and Dilemma).
 45. “İnsan ve Azınlık Haklarının Dışarıdan Dayatılması Sorunu”, İnsan Hakları ve Güvenlik, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, Şen Matbaa, [2003], s.80-88. (The Issue of Foreign Imposition of Human and Minority Rights).
 46. “National Sovereignty Concept: Turkey and Its Internal Minorities”, CEMOTI, no.36, Juillet-Decembre 2003, pp. 33-62.
 47. “Türk Dış Politikasında Ulusal Bağımsızlık”, Özgürleşme Sorunları, Mehmet Ali Aybar Sempozyumları 1997-2002, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, 2003, s.261-271. (National Independence Concept in Turkish Foreign Policy).
 48. “Ulusal Egemenlik Kavramının Dönüşümü, Azınlıklar ve Türkiye”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 41. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, 25-26 Nisan 2003, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, s.61-93. (Evolution of the National Sovereignty Concept and Minorities in Turkey).
 49. “The Story of Those Who Stayed, Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923 Convention”, Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Exchange of Populations between Greece and Turkey, (ed. by Renee Hirschon), Berghahn Books, Oxford, New York, 2003.
 50. “Türkiye’de Azınlık Hukuku”, Toplumsal Tarih Dergisi Sayısı, Cilt 19, Sayı 117 (Eylül 2003), s. 74-79. (Minority Law in Turkey).
 51. “Lozan’da Azınlıkların Korunması”, Toplumsal Tarih, Cilt 19, Sayı 115 (Temmuz 2003), s. 72-77. (Lausanne Treaty’s “Protection of Minorities” Section).
 52. “Atatürk’ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh İlkesi ve Makedonya Cumhuriyeti’yle İlişkisi” Makedonya-Türkiye İlişkileri, Manastır, 2003, s.100-111. (The “Peace at Home, Peace Abroad” Motto of Atatürk and The Republic of Macedonia).
 53. “11 Eylül Sonrası Ortadoğu’da Yeni Dengeler ve Türkiye Paneli ”, İktisat Dergisi (2003’e Girerken Sorunlar ve Arayışlar Özel Sayısı, Prof. Dr. Sevim GÖRGÜN ve Prof. Dr. Kenan BULUTOĞLU ve Prof. Dr. Cumhur FERMAN’a Armağan), Sayı 432 (2003). s. 15-19. (New Equilibria in the Middle East and Turkey in the Post 9.11 Period).
 54. “ABD’nin ve Türkiye’nin Irak ve Kürtleri Politikası”, Birikim, no.168 (Nisan 2003), s. 10-25. (The US and the Turkish Policy Concerning Irak and its Kurds).
 55. “1936 Beyannamesi”, Cemaat Vakıfları, Bugünkü Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Azınlık Hakları Çalışma Grubu Yayını, 2002, s.22-27, 52-54, 59, 71-72. (Problems of non-Muslim Foundations in Turkey).
 56. “Kürt Milliyetçiliğinin Diyalektiği”, Milliyetçilik (ed. Tanil Bora-Murat Gultekingil), Istanbul, Iletisim, 2002, s.871-880. (Dialectics of Kurdish Nationalism).
 57. “Bir İnsan Hakları ve Çokkültürcülük Belgesi Olarak 1923 Lausanne Barış Antlaşması”, Kopenhag Kriterleri (ed. by İ. Kaboğlu), İstanbul, İstanbul Barosu Yayını, November 2001, s.210-219. (1923 Lausanne Treaty as a Document of Human Rights and of Multiculturalism).
 58. “Hangi Küreselleşme”, Küreselleşme ve Ulus-Devlet Sempozyumu, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2001, s. 49-59. (Which Globalization?).
 59. “Kemalist Milliyetçilik Bağlamında Cumhuriyet-Demokrasi Tartışmaları”, Güzelyurt Tarih Buluşması Sempozyumu (3-4 Nisan 2001), Lefke Avrupa Universitesi, Lefke 2001, s. 43-49. (Republicanism and Democracy Debate in the Scope of Kemalist Nationalism).
 60. “Linguistic Minority Rights in Turkey”, The Kurdish Conflict in Turkey, Obstacles and Chances for Peace and Democracy (ed. By Ferhad Ibrahim and Gülistan Gürbey), New York, St. Martin’s Press and Münster, Lit Verlag, 2000, pp. 151-158.
 61. -a.“Kemalizm, İslamcılık Küreselleşme (Türkiye’de ‘Yüce Sadakat Odağı’ Üzerine Düşünceler)”, SBFD, Cilt 54, Sayı 2 (Nisan-Haziran 1999), s. 133-162. (Kemalism, Islamism, Globalization – Thoughts on The Focus of Supreme Loyalty Concept).
  -b. “Kemalism, Islamism, and Globalization: A Study on the Focus of Supreme Loyalty in Globalizing Turkey”, Journal of Southeastern European and Black Sea Studies, Vol. 1, no.3 (September 2001), London, Frank Cass, pp.20-50.
 62. “Küreselleşme Ortamında Türkiye’de ‘Birlik ve Beraberlik’, Kürt Kimliği ve Gelecek Üzerine Düşünceler”, Tarih ve Milliyetçilik, I. Ulusal Tarih Kongresi, Bildiriler, Mersin Üniversitesi, 30 Nisan-2 Mayıs 1997, Mersin, 1999, s.23-33. (Thoughts on National Unity and the Kurdish Identity in Turkey).
 63. “Bedeutet Globalisierung Imperialismus”, Globalisierung, Migration und Multikulturalitat, Hannover, IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 1999, pp.49-60.
 64. “Kalanların Öyküsü: 1923 Mübadele Sözleşmesinin Birinci ve Özellikle de İkinci Maddelerinin Uygulanmasından Alınacak Dersler”, Atatürkçülük ve Modern Türkiye Uluslararası Konferansı, 22-23 Ekim 1998, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1999, s. 155-173. (Bu çalışmanın İngilizcesi daha sonra R. Hirschon’un editörlüğünü yaptığı bir kitapta yer almıştır). (The Story of Those Who Stayed, Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923 Exchange Convention).
 65. “Lozan’ın Öncülü Bir Onur Anıtı: Müttefiklerin Sevr Barış Antlaşması Tasarısına Osmanlı Hariciyesinin Yanıtı” Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç Sempozyumu, 15-17 Ekim 1997, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1999, s. 257-274. (The Reply of the Ottoman Foreign Ministry to the Peace Proposal at Sèvres).
 66. “Turkish Approach to Transcaucasia and Central Asia”, Contrast and Solutions in the Caucasus (Ed. By Ole Hoiris and Sefa Martin Yürükel), Aarhus University Press, 1998, pp.455-467.
 67. “Thoughts on the State and Kurdish Identity in Turkey”, Contrasts and Solutions in the Middle East, (Ed. by Ole Hoiris and S. Martin Yürükel), Aarhus University Press, 1998, pp. 489-499.
 68. “Türk Dış Politikası: Temel İlkeleri ve Soğuk Savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar”, SBFD, Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan, Cilt 51, No. 1-4 (1996), s. 353-370. (Turkish Foreign Policy: Its Basic Principles and its Position in the Post Cold War Period).
 69. “Kürt Milliyetçiliği: Doğuşu ve Gelişmesi”, Türkiye’nin Kürt Sorunu, İstanbul, TÜSES, 1996, s. 33-46. (The Genesis and Development of Kurdish Nationalism in Turkey).
 70. “The Sleeping Volcano in Turkish-Greek Relations: The Western Thrace Minority”, Turkish Foreign Policy, Recent Developments (ed. Kemal Karpat), Madison, Wisconsin, 1996, pp. 119-138.
 71. “Teoride Milliyetçilik”, Türkiye’nin Kürt Sorunu, İstanbul, TÜSES, 1996, s. 21-28. (Nationalism in Theory).
 72. “Kalkık Horoz-Çekiç Güç ve Kürt Devleti”, Avrasya Dosyası, (Kuzey Irak Özel Sayısı) , Cilt 3, Sayı 1 (1996), s. 155-172. (Operation Provide Comfort and the Kurdish State).
 73. “Uluslararası ve İç Hukukta Çekiç Güç’ün Yasal Dayanakları Sorunu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 50, No 3-4 (Haziran-Aralık 1995), s. 257-270. (The Legal Basis Issue of the Operation Provide Comfort in Turkish and International Law).
 74. “Azgelişmiş Ülkelerde Aydın ve Milliyetçilik”, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu (Ed. S. Şen), İstanbul, Bağlam Publishers, 1995, s.385-393. (Intellectuals and Nationalism in Underdeveloped Countries).
 75. -a. “Türkiye’nin Balkan ve Kafkas Politikası”, SBF Dergisi, Cilt 50, no. 1, 1995, s. 271-278. (“La Politique Turque dans les Balkans et le Caucase”).
  -b. “La Politique Turque dans les Balkans et le Caucase”, Le Rôle Géostratégique de la Turquie, Didier Billion (ed.), Paris, Iris Presse, 1995, pp. 29-37.
 76. “Türk Yunan Azınlıklarının Eğitim ve Meslek Edinme Sorunları”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Batı Trakya’da Azınlık Hakları Konusunda Ağırlıklı Sayı, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Yıl 15, Sayı 1-2 (1995), s. 51-59. (Problems of Education and of Employment of Minorities in Turkey and in Greece).
 77. “Lozan’ın ‘Azınlıkların Korunması’ Bölümünü Yeniden Okurken”, SBFD, Cilt 49, no.3-4 (1994), p. 283-301. (“Lausanne Treaty’s “Protection of Minorities” Section Revisited”).
 78. “Religious and National Identity among the Balkan Muslims: A Comparative Study on Greece, Bulgaria, Macedonia, and Kossovo”, CEMOTI, no.18, 1994, pp.308-323.
 79. “Balkan Türkleri Üzerine İncelemeler”, SBFD, Cilt 48, No. 1-4 (1993), s. 121-149. (“Studies on the Balkan Turks”).
 80. “Balkan Müslümanlarında Dinsel ve Ulusal Kimlik”, SBFD, Cilt 48, No. 1-4 (1993), s.109-120. (“Religious and National Identity among Balkan Muslims”).
 81. “Milliyetçilik Nedir, Ne Değildir, Nasıl İncelenir?”, Birikim, Sayı. 45/46 (Ocak-Şubat 1993), s. 43-48. (Nationalism: What It Is and what It Is Not).
 82. Üniversite Nedir, Ne Değildir : Türk Üniversiteleri ve YÖK”, SBF Dergisi, Cilt 47, no. 1, 1992. s. 371-378. (“What is a University: Turkish Universities and the YÖK”).
 83. “Milliyetçilik: Nereden Nereye?”, Marksizm ve Gelecek, açıkoturum konuşması (İ. Tekeli, M.A. Ağaoğlu, A. Şenel ile birlikte), Sayı: 5 (1992), s. 58-83. (Nationalism: From Where to Where?).
 84. “Occidentalisation, nationalisme et ‘Synthèse turco-islamique'”, Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI), no.10 (Juin 1990), pp.33-53.
 85. “La Minorité turco-musulmane de la Thrace occidentale”, Le Différent Gréco-Turc (Ed. Semih Vaner), Paris, Harmattan, l988, pp.145-161.
 86. “The Inhanlı Land Dispute and the Status of the Turks in Western Thrace”, Journal, Institute of Muslim Minority Affairs, V, no.2 (July 1984), London, 1985, pp.360-370.
 87. On Minority Terror and State Terror”, Istanbul University International Law and International Private Law Bulletin, no.1 (1982), pp.8-14.
 88. “Uluslararası Düzen-İç Politika İlişkisi Açısından 1930’lar Devletçiliği’nin Doğuşu”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Yıllık Dergisi, 100. Doğum Yılında Atatürk’e Armağan Dizisi, Sayı 28 (1981), s. 545-551. (The Genesis of Statism of 1930s from the Angle of the Interaction of International and Domestic Policies).
 89. “Kurtuluş Savaşı ve Anti Emperyalizm”, Mustafa Kemal’i Anlamak (Haz. Fahrünnisa Kadıbeşegil), Ankara, Olgaç Matbaası, 1981, s. 26-31. (The Turkish War of Independence and Anti-Imperialism).
 90. “Atatürk’te ve Günümüzde Bağımsızlık ve Batılılaşma Kavramları”, SBFD Atatürk Özel Sayısı, Cilt 36, No. 1-4 (1981), s. 205-210. (The Concepts of Independence and Westernization in Atatürk and Today).
 91. Human and minority rights in Greece – the Inhanli land dispute file”, The Turkish Yearbook of International Relations, Vol. XVIII, 1978, pp. 19-35.
 92. “Kara Afrikada Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği”, SBFD, Cilt 28, No. 3-4 (1975), s. 247-257. (Nationalism in Underdeveloped Countries: The Case of Black Africa).
 93. “Nationalisme Dans Les Pays Sous-Développés – Le Cas de l’Afrique Noire”, Milletlerarası Münasebetler Türk Yıllığı, Cilt 14 (1974), s. 120-124.
 94. “Birleşmiş Millletler’de Çin Sorunu”, SBFD, XXVI, no. 2 (June 1971), s.19-35. (“The Issue of Chinese Representation in the United Nations”).
 95. “Türkiye’nin ‘Kuzeydeki Büyük Komşu’ Sorunu – Türk-Sovyet İlişkileri, 1930-1970”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (SBFD), Cilt XXV, no.1 (Haziran 1971), s.41-93. (‘The Big Neighbor in the North’: Turkey-USSR Relations, 1930-70”).
 96. “İç ve Dış Politika İlişkisi Açısından İkinci Dünya Savaşında Türkiye’de Siyasal Hayat ve Sağ-Sol Akımlar”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (SBFD), Cilt XXIV, no.3 (Eylül 1969), s.227-275. (“A Study on the Interaction between Foreign and Domestic Politics: Political Life and Ideological Currents in Turkey during WW II”).