Baskın Oran

Uzmanlık Raporları

B. Oran’ın Uzman Kişi sıfatıyla Diyarbakır’daki KCK davasında okunmak üzere hazırladığı ama okunmasına izin verilmeyen Bilimsel Mütalaa

Özel Yetkili Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulmak üzere, Sayın Avukat Metin İriz’e, Tarafıma yapmış olduğunuz 28 Ekim 2010 tarihli müracaat üzerine ve sunmuş olduğunuz dosya içeriği çerçevesinde yapılan inceleme sonucu işbu…

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne ve Özellikle de ekümenikliğine ilişkin mütalaa
  • 14 Ağustos 2007

13.06.2007 tarihinde Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20.12.2004’te verdiği bir kararı (Esas no. 2003/380; Karar no. 2004/1142; Cumhuriyet Savcılığı Esas no. 2003/2561) onaylamıştır (Esas no. 2005/10694, Karar no.…

Türkiye İnsan Hakları Bilançosu – 2005 İzleme Raporu, 2006
Türkiye İnsan Hakları Bilançosu – 2005 İzleme Raporu, Mart 2006

Raporu indirmek için: Türkiye İnsan Hakları Bilançosu – 2005 İzleme Raporu, 2006 RAPOR HAKKINDA Bu metnin diğer insan hakları raporlarından değişik niteliği, bundan sonra bu konuda her yıl çıkacak TESEV raporlarının…

Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu
  • 22 Ekim 2004

BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI DANIŞMA KURULU “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu” Raporu (Çalışma Grubu üyelerince Temmuz 2003 toplantısında imzalanan raporun, 01 Ekim 2004 itibariyle güncelleştirilmiş ve Genel Kurulca kabul edilmiş biçiminin…

Gayrimüslim vakıfları konusunda Danıştay’a sunulan hukuki mütalaa
  • 20 Kasım 2002

Resmî Gazete, 04 Ekim 2002, Sayı: 24896’da yayınlanmış CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ VE BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK  ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 11.10.2002 tarih ve 2002/3 sayılı GENELGE’si hakkında Ankara Üniversitesi Döner Sermayesi adına Prof. Dr.…