Baskın Oran

Videolu Olmayan Konferanslar

(Türkçe dışındaki konferanslar maviye boyanmıştır) (Conferences in other languages than Turkish are in blue)
(Konferans tarihi ters sırasına göre) (In reverse order of the date of conference)

 1. Bodrum Turizme Geçerken – Belediye Başkanı Derviş Görgün Zamanında Elektrik, Baraz Oteli ve Aya Nikola Kilisesi Meseleleri, Bodrum Mimarlık Kütüphanesi Söyleşileri, 05.10.2019
 2. 1839-1915: Ermeni Meselesinde Reform Konusu ve Bugün Açısından Önemi” Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Ankara, 24.04.2019
 3. 1839’dan 1915’e Ermeni Meselesi“, İnsan Hakları Derneği – Diyarbakır, 20.04.2019
 4. Droits et Injustices Linguistiques Concernant Les Kurdes de Turquie, d’Hier à Aujourd’hui“, Justice Linguistique et Langues Minoritaires – Le Cas du Kurde, L’Université de Paris 2 – l’Université de Rouen – l’Institut kurde de Paris, Paris, 12.10.2018
 5. Türkiye’de Kürtçe: Haklar ve Haksızlıklar, Evvelsi Gün, Dün, Bugün”, İsmail Beşikçi Vakfı, 2018-2019 Konferansları-2, İstanbul, 10.11.2018
 6. Ulusal ve Uluslararası Yükümlülükler Açısından Türkiye’de Ayrımcılık ve Nefret“, 26-27.05.2018
 7. Hak ve Adalet Söyleşileri“, 17.12.2017
 8. Milliyetçilik, Küreselleşme, Azınlıklar” – Ege İnsan Hakları Okulu, Şirince, 22-24.09.2017
 9. Intervention de B. Oran, Table Ronde: Hommage au journaliste et militant des droits humains Hrant Dink“, Université de Strasbourg – Actions citoyennes interculturelles (ASTU), 02.06.2017
 10. Türk Dış Politikası: kitaplar Üzerinden Geçmişi, Niteliği, Bugünü”, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Dış Politika Akademisi, Büyük Abant Oteli, Abant, 11-14.05.2017
 11. 2017’de Türk Dış Politikası”, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 06.04.2017
 12. Osmanlı’da İlk Reformlardan OHAL Kararnamelerine Türkiye”, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, 03.03.2017
 13. The Use and Abuse of 1915 in Turkey’s Context“, Historians without Borders: The Use and Abuse of History in Conflicts, Workshop: Turks and Armenians, 1915 and After, The Finnish Institute of International Affairs – University of Helsinki, 19-20.05.2016
 14. 1916 Sykes-Picot ve Sonrasında Kürtler”, HDP Çankaya İlçe Örgütü, Yüzüncü Yılında Sykes-Picot Anlaşması konferansı, 30.04.2016
 15. Anadolu’dan Rumların Radikal Temizliği, A’dan Z’ye 1923 Mübadelesi ve 1964’te Tamamlanması”, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, I. Dünya Savaşı ve Sonrası Trabzon Vilayeti ve Pontos Sorunu, 09.04.2016
 16. Ermeni meselesi ve Hrant“, 16.01.2016
 17. Sermaye Birikimi Sürecimizde ve Cezasızlık Tarihçemizde 6-7 Eylül Pogromunun Yeri”, 6-7 Eylül 1955 Olayları’nın 60. Yılında Hukuk, İnsan, Toplum Paneli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, İstanbul, 28.11.2015
 18. The Kurdish Question in Turkish Domestic and Foreign Policy during the AKP Era”, Middle East Institute, Center for Turkish Studies, 6th Annual Conference, National Press Club, Washington, DC, 03.11.2015
 19. The Antinomies of Minority Protection in the Turkish Republic, an historical overview”, New Modalities for Democratic Autonomy for Minorities that do not entail Dismembering States: The Case of the Republic of Turkey, Ankara University, Faculty of Political Science and Queen’s University Belfast, 15-18.05.2015
 20. Türk Dış Dış Politikası Kitabı ve Türk Dış Politikası Üzerine”, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Dış Politika Akademisi, Kartalkaya, 07.04.2015
 21. TC’nin Kürt Politikası“, Batman, 22.03.2015
 22. Ermeni Meselesi” – Ayrıntılı, 04.02.2015
 23. Hrant neden öldürülmek için seçildi”, Hrant Dink anması, Ankara, 17.01.2015
 24. Demokratikleşme ve Çözüm Süreci’nin Çerkeslere Muhtemel Etkileri”, KAFFED, 13.12.2014
 25. 1964 – Kıbrıs Meselesi mi, ‘Prensip’ Meselesi mi?”, 1964 – Rumların Sınır Dışı Edilmesi: Türkiye Toplumunun Homojenleştirilmesinde Bir Dönüm Noktası, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 10-01.11.2014
 26. Comment by B. Oran on “Turkey and the Politics of National Identity”, book by Marc Herzog and Shane Brennan, Ankara, 14.11.2014
 27. ‘Türk’ teriminin öyküsü”, 21. Yüzyılda Milliyetçilik: Teori ve Siyaset konferansı, SBF, Ankara, 28-29.04.2014
 28. Dersim Konferansı“, Ankara, 11 Ocak 2014
 29. Türkiye’de Birlik-Beraberlik Meselesi ve Kimlik Çatışmaları”, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Girne, KKTC, 14.12.2013
 30. Türk Yargı Mensuplarının (Savcılar ve Yargıçlar) Sınıfsal ve Kültürel Tahlili”, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 23.11.2013
 31. Suriye konferansı“, Ankara Hukuk, Ankara, 22.11.2013
 32. Lozan Barış Antlaşması’nda Azınlıklar”, 90 Yılın Ardından Lozan Uluslararası Sempozyumu, İnönü Vakfı – Sabancı Üniversitesi, Ankara, 08.10.2013
 33. 1876 Kanun-ı Esasi’den Bugüne Türkiye’de Kürtçe Meselesi”, Uluslararası Din, Dil ve Kimlik Sempozyumu, Nubihar, Diyarbakır, 21-22.09.2013
 34. Azınlıklar: Kavram, Tarih, Hukuk ve Türkiye”, Ankara Hukuk Kadın Topluluğu (HUKAT) Azınlıklar Konferansı, 19.11.2012
 35. Azınlıklar Nasıl Azınlık Oldular“, Marksizm Günleri, DSİP Marksizm 2012 Sempozyumu, İstanbul, 10.11.2012
 36. Identity, Diversity, and Cohesion in Globalizing Nation-State (with particular reference to Turkey”, Diversity and Cohesion: Challenges of Increasing Social Complexity, German Sociological Association (DGS) 36th Conference, Bochum-Dortmund 01-05.10.2012
 37. 12 Eylül’ü 35’indeyken yaşadım”, Bilkent Üniversitesi, 16.03.2012
 38. 1839’dan Sonra Anadolu: Devlet, Müslümanlar, Gayrimüslimler”, Hrant Dink Vakfı, Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Toplantısı, Diyarbakır, 11-13.11.2011
 39. The Potential Future Reality of Tunisia’s Political Landscape: Dialectics in Turkey: Kemalist Jacobinism and the Islamist party, Towards a New Tunisian Reality“, International Policy Debate Conference, Tunis, 17.06.2011
 40. Demokrasiler ve Azınlık Talepleri Üzerine Düşünceler – Türkiye’de Vatandaşlık, Soy ve Din“, Ani Dialogue Heinrich Böll Stiftung Derneği Istanbul, 07-10.07.2011
 41. Religion-State Relations and Political Transformation in Turkey”, Birzeit University, Ramallah, 02.05.2011
 42. 1876 Kanun-ı Esasi’den Bugüne Türkiye’de Kürtçe Meselesi”, Kürtçe Eğitim, Konular ve Sorunlar Konferansı, Paris Kürt Enstitüsü, Assemblée Nationale, 16.04.2011
 43. 5 No’lu Askerî Cezaevinin İçinden Geçen Yol: Diyarbakır-İstanbul-Diyarbakır”, Gerçekleri Arastırma ve Yüzleşme Komisyonu, Türkiye Diyarbakır Cezaevi Gerçeğiyle Yüzleşiyor Sempozyumu, Ankara, 21.01.2011
 44. A Concise History of the Republic’s Democratization: From Semi-feudal Empire to Nation-state, From Nation-state to Democracy”, Seminar by Baskin Oran at Turkije Instituut, Amsterdam, Turkey and Democracy – 30 Years After the Coup, 23.09.2010
 45. 1937-38’de Ne Oldu?” Berlin Dersim Kültür Cemiyeti ve Berlin Anadolu Alevileri Cemevi, 14.11.2010
 46. 1937-38’de Ne Oldu?”, Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu: Ekonomi, Tarih, Toplum, Tunceli Üniversitesi, Grand Saroğlu Otel, 04-06.10.2010
 47. 1839’dan 1915’e Yuvarlanan Süreç: Kürtler – Ermeniler – Babıâli Üçgeni”, Türkiye’de Toplumsal Zemin, Kimlik ve Demokrasi, II. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 21.05.2010
 48. Turkey and the West in the light of historical perspective (“Are You Changing Axis?”)“, Seminar by Baskin Oran at SEESOX, St. Antony’s College, University of Oxford – Sabanci University, Turkey’s foreign policy in a changing world: Old alignments and new neighbourhoods, 30.04-02.05.2010
 49. Demokratikleşmeye Engel Olarak Taraflı Yargı”, Abant Platformu, Rixos, 13.03.2010
 50. Western Impact and Turkey: Identities, Identity Conflicts, and Clash of Modernizations”, Seminar series by Baskin Oran, no. 6, The Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University, Kennedy School of Government, 04.11.2009
 51. Western Impact and Turkey: State and Religion within the Scope of Democracy and Human Rights”, Seminar series by Baskin Oran, no. 5, The Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University, Kennedy School of Government, 03.11.2009
 52. Western Impact and Turkey: The Second Wave of Modernization: EU Reform Packages (2001-2004)”, Seminar series by Baskin Oran, no. 4, The Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University, Kennedy School of Government, 29.10.2009
 53. Western Impact and Turkey: Minorities and Minority Rights (until 2001)”, Seminar series by Baskin Oran, no. 3, The Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University, Kennedy School of Government, 26.10.2009
 54. Western Impact and Turkey: The First Wave of Modernization: Kemalism”, Seminar series by Baskin Oran, no. 2, The Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University, Kennedy School of Government, 21.10.2009
 55. Denialism and Civil Society in Turkey”, Clark University – Strassler Family Center for Holocaust and Genocide Studies, 20.10.2009
 56. Western Impact and Turkey: Historical, Theoretical and Conceptual Framework”, Seminar series by Baskin Oran, no. 1, The Kokkalis Program on Southeastern and East-Central Europe, Harvard University, Kennedy School of Government, 19.10.2009
 57. Négationnisme et la Société Civile En Turquie”, Althen-des-Paluts, France, 08-09.05.2009
 58. Ermenilerden Özür Kampanyası”, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 13.04.2009
 59. Ayrımcılık”, Dinî ve Etnik Ayrımcılık Sempozyumu, Mazlum-Der, İstanbul, 15-16.11.2008
 60. The perception of the Armenian Question in Turkey”, Searching for the Origins of a Taboo in the Process of Learning About Each Other’s State of Mind, Oslo, 22-23.05.2008
 61. Kimlikler ve Kimlik Çatışmaları“, Nusaybin, 03.05.2008
 62. Intellectuals and Westernization in Turkey (1923-2008)”, Modernization, Democracy and the Future of Turkey, Turkije Instituut, Utrecht, 31.01.2008
 63. Identités et Conflits Identitaires en Turquie”, La TurquieEuropéenne, Paris, 27.01.2008
 64. Intervention de Baskin Oran à la Commemoration de Hrant Dink”, Mairie du 10e Arrondissement, Paris, 26.01.2008
 65. Hrant Dink’i Anma Toplantısındaki Konuşma”, Paris, 26.01.2008
 66. Bağımsız Sol Aday Olayı”, Pera Toplantıları, 25.12.2007
 67. Temmuz 2007 Seçimleri ve Türkiye”, Essen Üniversitesi, Almanya, 05.12.2007
 68. Türkiye’de Devletin Kürt Politikaları”, Bruxelles Kürt Konferansı, 04.12.2007
 69. Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz”, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği – 78’liler Türkiye Girişimi, İstanbul, 06.10.2007
 70. Günümüze Kadar Kürtlerin Uluslarararası Sahneye Çıkışları ve ABD’yle İlişkileri”, Türkiye’de Kürtler: Barış Süreci İçin Temel Gereksinmeler, Diyarbakır Kürt Konferansı, 29-30.09.2007
 71. Sol’da Bağımsız Ortak Aday”, kampanyanın açılış sunumu, İstanbul, 07.06.2007
 72. 2007 Türkiyesinde Milliyetçilik: Korku ve Umut”, Demokratik Bir Türkiye İçin, Darphane-i Amire, İstanbul, 16.06.2007
 73. Milliyetçilik ve 2007 Türkiyesi: Korku ve Umut”, Milliyetçiliğe ve Irkçılığa Dur De konferansı, SBF, Ankara, 21.05.2007
 74. 2007 Yılında Türkiye: Korku mu Umut mu”, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, İzmir, 16.05.2007
 75. Guantanamo”, SBF, Ankara, 10.05.2007
 76. The Minority Concept in Ottoman Empire and Turkey”, The University of Utrecht, 02.04.2007
 77. Osmanlı’dan Günümüze ‘Azınlıklar’ ve Birlikte Yaşamak”, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, Bilgi Üniversitesi dolapdere Kampüsü, 07.03.2007
 78. Kurtlar Vadisi ve Türkiye’de İfade Özgürlüğü”, ODTÜ, Ankara, 01-03-2007
 79. Religious Differences and Human Rights, Historical and Current Experiences from Southeast (SE) Europe with special reference to Greece and Turkey”, San Sebastian, 06.02.2007
 80. Western Normative Impact in Turkey: EU Reform Packages (2001-2004) in History, Theory, and Practice -with special reference to human and minority rights”, European University Institute – Mediterranean Chair (RSC) HEC Department – Beyond Self-Perception: How ‘Normative’ is the EU’s Mediterranean Policy? The Case of Judicial and Political Reforms, Firenze (Florence), 30.11.2006
 81. Minorities in Greco-Turkish Relations (1923-2006): An Overall Appraisal At The Threshold of a New Era”, King’s College London (Strand), The Greek-Turkish Encounters Series: 23, 15.11.2006
 82. EU Harmonization Packages and Their Implementation”, European Studies Centre, Programme on Contemporary Turkey at South East European Studies at Oxford Seminar Series, Nationalism, Underdevelopment, citizenship: The EU and minority politics in Turkey, 13.11.2006
 83. Legal Framework and Implementation of Minority Rights in Turkey”, European Studies Centre, Programme on Contemporary Turkey at South East European Studies at Oxford Seminar Series, Nationalism, Underdevelopment, citizenship: The EU and minority politics in Turkey, 06.11.2006
 84. Minorities in the Ottoman Empire and the Codification of the Millet System in the Lausanne Peace Treaty”, European Studies Centre, Programme on Contemporary Turkey at South East European Studies at Oxford Seminar Series, Nationalism, Underdevelopment, citizenship: The EU and minority politics in Turkey, 30.10.2006
 85. Kemalism as a Prototype of Third World Nationalism and Its Situation Today”, European Studies Centre, Programme on Contemporary Turkey at South East European Studies at Oxford Seminar Series, Nationalism, Underdevelopment, citizenship: The EU and minority politics in Turkey, 23.10.2006
 86. “Final Frontiers of Europe; Where Do They End”, presentation by Graham Avery, intervention of B. Oran as discussant, European Studies, St. Antony’s College, University of Oxford, 17.10.2006
 87. TCK Md. 301’in Türkiye Tarihi İçindeki Yeri”, NTV, 26.09.2006
 88. Kültürel Çeşitlilik: Fırsat mı, Tehdit mi?”, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Yok Olma Tehlikesi Altındaki Diller ve Adige-Abhaz Dillerinin Konumu Konferansı, Dedeman Oteli, Ankara, 01.07.2006
 89. Gayrimüslim Vakıfları ve 1936 Beyannamesi“, İstanbul Rum Konferansı: İstanbul’da Buluşma, 30.06-02.07.2006
 90. Osmanlı’dan Cumhuriyete Mülkiyet Politikaları ve Gayrımüslimler – 1936 Beyannamesi”, TESEV, İstanbul, 09-10.12.2005
 91. Vatandaş ve Azınlık”, açılış konuşması, TESEV, İstanbul, 09-10.12.2005
 92. “Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu”, SBF, 14.12.2005
 93. Etat et Religion en Turquie et en France”, CERI, Paris, France, 05.11.2005
 94. ‘Son Tabu’nun Kökenleri: Türkiye Kamuoyunun Ermeni Sorunundaki Tarihsel-Psikolojik Tıkanışı”, İmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları konferansı, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 24-25.09.2005
 95. Reciprocity in Turco-Greek Relations – The Case of Minorities”, Turkey-Greece Reciprocity Issues, Strasbourg, 08.07.2005
 96. ABD’nin Irak Saldırısında Türkiye’nin Durumu, Politikası, Sorumluluğu”, Irak Mahkemesi konferansı, İstanbul, 26.06.2005
 97. The Political and Geostrategic Context of the Turkish EU Membership”, The European Perspective of Turkey after the December 2004 Decision conference, Galatasaray University, 03-04.06.2005
 98. Türk Dış Politikası ve Dört Önemli Sorunu”, SHP’ye konferans, Ankara, 05.2005
 99. “Din, Kimlik, Azınlıklar”, Azınlık Gruplarını Araştırma Merkezi (KEMO) ve Lozan Mübadilleri Vakfı ortak konferansı, Komotini, Bati Trakya, Yunanistan, 21.05.2005
 100. Zayıf Konumdaki Gruplar”, ECRİ konferansı, İstanbul, 14.05.2005
 101. Büyük Ortadoğu Projesi”, Özgür Üniversite, Ankara, 12.02.2005
 102. Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporunun Öyküsü”, 01.02.2005
 103. L’Union Européenne et la Turquie: Une Nouvelle Ere Géostratégique Grâce Aux Etats-Unis”, Paris, 22.12.2004
 104. Azınlık ve Kültürel Haklar Raporunun Öyküsü“, DCP (T.Erdem), Tutanaklar, İstanbul, 18.12.2004
 105. Identities and Clash of Identities in Turkey”, Eu luncheon, Sheraton Hotel, Ankara, 13.12.2004
 106. Büyük Ortadoğu Projesi”, Antakya, 10.12.2004
 107. AB’nin Dünya Sistemi İçindeki Yeri/Rolü ve Türkiye”, 7. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı, Bursa, 03-05 Aralık 2004
 108. Türkiye’de Azınlıklar, Kültürel Haklar”, Diyarbakır Barosu Azınlık Raporu paneli tutanakları, Diyarbakır, 28.11.2004
 109. BackTo A Taboo’s Roots: Turkish Public Opinion’s Historic-Psychological Block in Regard to the Armenian Issue”, Istituto “Venezia e l’Europa, Fondazione Giorgio Cini, In History and Beyond History”, Armenians and Turks: A Thousand Years of Relations conference, Venezia, 28-30.10.2004
 110. 18. Yüzyıl Sonundan Günümüze Demokrasi”, ASAM, Demokrasi Kuşağı, Ankara, 16.10.2004
 111. Kemalizm”, Boeing mensuplarına konferans, Ankara, 01.04.2004
 112. Türkiye’nin En Önemli Komşusu: Ermenistan”, Beş Deniz Havzası konferansı, SBF, Ankara, 17.03.2004
 113. Cumhuriyetin 80. Yılında Dış Politikanın Durumu”, 0DTU, Ankara, 12.12.2003
 114. Türklük ve Türkiyelilik”, 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 03-05.12.2003
 115. Küreselleşme-Bağımsızlık İkilemi”, Türkiye Barolar Birliği Sekseninci Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Devlet Konuk Evi, Ankara, 31.10.2003
 116. AB’ye Uyum Paketleri: Felsefi Bir Yaklaşım”, Diyarbakır Barosu, AB Sürecinde İnsan Hakları-Demokratikleşme ve Uygulama Sorunları Sempozyumu, Diyarbakır, 26-28.09.2003
 117. EU and Turkey-The Geostrategic Dimension in the Light of the Iraqi Situation“, 08.09.2003
 118. İnsan Hakları ve Savaş”, Mardin, 14.11.2003
 119. Türk Dış Politikasında Ulusal Bağımsızlık”, Mehmet Ali Aybar’ı anma toplantısı, Ankara, 18.07.2003
 120. Türkiye Kürtleri, Demokrasi, Self Determinasyon”, Kürt Sorununa Çözüm Konferansı, Dedeman Oteli, Ankara, 05-06.07.2003
 121. Irak’a Saldırı Bağlamında Türkiye’nin ve Avrupa’nın Geleceği”, Barış Girişimi, İstanbul, 19.06.2003
 122. Ulusal Egemenlik Kavramının Dönüşümü, Azınlıklar ve Türkiye (Lozan Antlaşması’na ve Azınlık Kavramıyla İlgili Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi İçtihadına Özel Vurguyla)”, TC Anayasa Mahkemesi 41. Kuruluş Yıldönümü, Uluslararası İlişkiler Bağlamında Egemenlik Anlayışındaki Değişimler ve Anayasa Yargısı Sempozyumu, 25-26.04.2003
 123. 11 Eylül’den Sonra Dünya, ABD, Türkiye”, Ege Üniversitesi ve İzmir Mülkiyeliler Birliği, İzmir, 09.05.2002
 124. The Reconstruction of Armenian Identity in Turkey and the Weekly Agos”, Turkish-Armenian Conference, University of Michigan, Ann Arbor, USA, 05.03.2002
 125. Türk Dış Politikasında Ulusal Bağımsızlık”, M. Ali Aybar anısına düzenlenen Ulusal Bağımsızlık Anlayışımız: Dün-Bugün Sempozyumu, Tarih Vakfı, İstanbul, 07.10.2001
 126. Küreselleşme”, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 09.06.2001
 127. 1999 Elections in Turkey: Nationalists and Globalization”, Kahire, Mısır, 04.06.2001
 128. Türkiye’de Azınlıklar ve Azınlık Hakları: 1923 Lausanne ve Bugün”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Abo Academy, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılımı: Kopenhag Siyasi Kriterleri, İstanbul, 21-25.05.2001
 129. Kemalist Milliyetçilik Bağlamında Cumhuriyet-Demokrasi Tartışmaları”, KKTC, 02.04.2001
 130. Dünden Bugüne PKK ve Geleceği”, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Ankara, 22.02.2001
 131. Bağlantısızlık ve Türkiye”, Prof. Oral Sander anısına, SBF, Ankara, 18.10.2000
 132. Yirminci Yüzyılın Tahlili”, Diyarbakır Belediyesi, Diyarbakır, 20.05.2000 (ve Mülkiyeliler Birliği, Ankara, 10.05.2000)
 133. Türkiye’de ve Avrupa’da Sivil Toplum”, Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik Açıkoturumu, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Sempozyumu, İstanbul, 13-14.05.2000
 134. Yirminci Yüzyılın Tahlili”, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, 10.05.2000
 135. Türkiye’de Kürt Milliyetçiliği”, TRT programı, 01.03.2000
 136. Yunanistan-AB İlişkileri Bağlamında 1995’ten Sonra Batı Trakya’da Gelişmeler ve Yorumu”, Avrupa Birliği Sürecinde Türk-Yunan İlişkilerinin Dünü ve Bugünü, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Sempozyumu, Sepetçiler Kasrı, İstanbul, 26.02.2000
 137. Etat et Islam en Turquie, de l’Empire à la Republique”, Lyon, France, 16.12.1999
 138. Demokrasi-Laiklik İlişkisi ve Dinsel Simgelerin Kullanımı”, İstanbul Barosu, Türkiye’de İnsan Hakları: Geleceğe Doğru, Armada Oteli, İstanbul, 20-22.11.1998
 139. Allowed or Doomed to Stay – Comparative Notes on the Turkish and Greek Etablis of the 1923 Exchange”, University of Oxford, U.K., 26.06.1998
 140. Change (of Direction) of the Focus of Supreme Loyalty – A Hypothesis and A Model” University of Keele Conference, U.K., 02.06.1998
 141. Türk-Yunan Azınlık Sorunları: Genel Bir Değerlendirme”, SBF, Ankara, 06.05.1998
 142. Why The Etablis Settlement Was Doomed to Failure at the Very Outset?”, Oxford, U.K., 20.04.1998
 143. Kürt Kimliği (Kültürel ve Dilsel Haklar”, Oslo, Norveç, 21.11.1997
 144. Küreselleşme Emperyalizm(mi)dir Tartışması Üzerine Düşünceler”, 20.11.1997
 145. Türk-Yunan İlişkileri”, G. Kore heyeti için konferans, Ankara, 06.11.1997
 146. Türk ve Yunan Azınlıklarının Meslek Edinme ve Eğitim Sorunları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, 26.09.1997.
 147. Türk-Yunan İlişkilerinde Azınlıklar Konusu”, TÜSİAD, İstanbul, 03.09.1996
 148. Soğuk Savaş Ertesinde Türkiye’nin Dış Politikası: Bölgesi, Komşuları ve Yakın/Orta Asya’yla İlişkileri Açısından Bir Ufuk Turu”, Ekinciler Holding, İstanbul, 06.05.1994