Baskın Oran

26. Minorities and Minority Rights in Turkey – From the Ottoman Empire to the Present State, (trans. J. W. Day), Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2021. 273 p.

25. Etnik ve Dinsel Azınlıklar – tarih, teori, hukuk, Türkiye, İstanbul, Literatür Yayınları, 2018, 496 s.

24. Recep Tayyip Erdoğan’ın Yazılmamış Anıları, 2. Baskı, İstanbul, Belge Yayınları, 2017, 446 s.

23. Ben Ege’de Akilken – Kürt Barışında Batı Cephesi, İstanbul, İletişim Yayınları, 2014, 461 s.

22. Türk Yargısı ve Adaleti Üzerine Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2013, 504 s.

21. Türkiyeli Gayrimüslimler Üzerine Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2011, 773 s.

20. Türkiyeli Kürtler Üzerine Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2010, 539 s.

19. Türkiye İnsan Hakları Bilançosu – 2005 İzleme Raporu, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006, 96 s.

18a. mk – Récit d’un déporté arménien – Dix années d’errance parmi les Kurdes et les Syriaques, (trans. Elif Saner-François Skovor), Paris, Editions Turquoise, 2008.

18. M.K. Adlı Çocuğun Tehcir Anıları – 1915 ve Sonrası, genişletilmiş 5. Baskı, İletişim Yayınları, 2014, 206 s. + fotoğraflar. (ilk baskı: 2005)

17. Türkiye’de Azınlıklar – Kavramlar, Teori, Lozan, İç mevzuat, İçtihat, Uygulama, genişletilmiş 8. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018, 280 s. (ilk baskı: 2004).

16. Enişte Gözüyle Bodrum ve diğer hoş öyküler, genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017, 359 s. (ilk baskı: 2004)

15. Dalavera Memet’in Bodrum Tarihi, 6. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2018, 191 s. (ilk baskı:2004)

14. (ed.) Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt III, (2001-2012), 4. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2020, 885 s. (ilk baskı: 2013)

13a. (ed.) Turkish Foreign Policy, 1919-2006, Facts and Analyses with Documents, (trans. Mustafa Akşin), Salt Lake City, The University of Utah Press, 2010.

13. (ed.) Türk Dış Politikası – Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt II (1980-2001), 15. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2020, 637 s. (ilk baskı: 2001)

12. (ed.) Türk Dış Politikası – Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I (1919-1980), İstanbul, İletişim Yayınları, 24. Baskı, 2020, 900 s. (ilk baskı: 2001)

11a. Greek Violations of the Lausanne Treaty, Ankara, NCSRS publications, 2002. 114 p.

11. Yunanistan’ın Lausanne İhlalleri, Ankara, SAEMK, 1999. 96 s.

10. Küreselleşme ve Azınlıklar, genişletilmiş ve güncellenmiş 5. baskı, Ankara, İmaj Yayınevi, 2009. 183 s. (ilk baskı: 1998)

9. Kalkık Horoz – Çekiç Güç ve Kürt Devleti, genişletilmiş ikinci basım, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1998. 389 s. (ilk baskı: 1996)

8. Devlet Devlet’e Karşı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1994. 239 s.

7. Nerde O Eski Mahpushaneler, 2. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005, 232 s. (ilk baskı: Bilgi Yayınevi, 1991)

6. Kenan Evren’in Yazılmamış Anıları (iki cilt bir arada), İstanbul, İletişim Yayınları, 2006. 492 s.

5. Kenan Evren’in Yazılmamış Anıları – Son Defter, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1990. 206 s. (üç baskı)

4. Kenan Evren’in Yazılmamış Anıları, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1989. 287 s. (dokuz baskı)

3. Atatürk Milliyetçiliği—Resmî İdeoloji Dışı Bir İnceleme, genişletilmiş ve güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999. 309 s. (ilk baskı: Dost Yayınevi, 1988)

2. Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, genişletilmiş ve güncellenmiş 2. baskı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1991. 349 s. (ilk baskı: Mülkiyeliler Birliği, 1986)

1. Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği – Kara Afrika Modeli, güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1996. 372 s. (ilk baskı: S.B.F., 1977)