Baskın Oran

2005

Türkiye Muhalefetini Arıyor | Radikal

AKP hem içte hem dışta önemli desteklere sahip. İçte: “Önünü görmesini” temin ettiği büyük burjuvazinin desteği. Ayrıca, AB Uyum Paketleri yoluyla bir miktar demokratikleşme sağladığı için en azından gerçek aydınların…

2 x 312 = Türkiye
  • 11 Şubat 2005

Bugünlerde adalet mekanizmamızda 2 adet 312 söz konusu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar’ın şeriatı savunan yazısında TCK 312’ye göre suç olmadığına karar verdi. Aynı günlerde, Ankara…

Irak’ta iyimser diyalektik senaryolar

ABD Irak’ta seçim düzenledi. Çünkü ülkeden bir an önce çekilmesi lazım. Yoksa Vietnam Sendromunu mumla arayabilir. Bu “çekilmek” terimi siyasal analiz yapabilmek için son derece yetersiz. “Apartopar kaçmak”, “fıymak”, “cızlamı…

1 YTL = 2 ders

Hatırlarsanız, YTL’nin kalıpları daha hazırlanırken iki söylenti çıkmıştı. 1) “Yeni parada ‘Republic of Turkey’ ibaresi de bulunacak”. Bu ilk önce, Nevzat Gözaydın adlı profesörün, Melih Aşık’ın 24 Temmuz 2004 tarihli…

Yaşasın Milliyetçilik, kahrolsun İnsan Hakları!
  • 21 Ocak 2005

Birincisini söyleyenin, kaçınılmaz olarak ikincisini söyleyeceğini nihayet anlamak için pek tatsız bir fırsat çıkmış bulunuyor: Batı Trakya’daki İskeçe Türk Birliği (İTB) adlı dernek, adında “Türk” sıfatını taşıdığı için sonunda Yunan…

Lâhasümüt

Türkiye’de üst kimliğin “Türkiyeli” olması gerektiğini söylerken, şu andaki üst kimliğin “Türk” olduğunu söylemiştik ya, şok yaratmasın diye öyle söylemiştik. Çünkü aslında üst kimliğimiz “Lâhasümüt”tür: Laik Hanefi Sünni Müslüman Türk!…

Türkiye’nin AB üyeliği ve İnsan Hakları | Mülkiyeliler Dergisi

1) Biz sizinle biraz farklı bir söyleşi yapmak istiyoruz. “Türkiye’nin AB’ye girmesi gerekli mi, bizi ne zaman üye yaparlar” gibi, herkesin tartıştığı konulardan farklı konuları ele almak istiyoruz. Siz de,…

Melekler erkek midir, dişi mi?
  • 07 Ocak 2005

Türkiye’de “sol”un bir bölümü AB karşıtlığında kararlı gözüküyor. Kafalarındaki iki temel korku şöyle: 1) “AB’ye girersek egemenliğimizi yitireceğiz”; 2) “AB de emperyalisttir”. Birincisi açısından; egemenliği yitirmek, ulusal egemenliğin bizden kopması…