Baskın Oran

Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Raporu

BAŞBAKANLIK İNSAN HAKLARI DANIŞMA KURULU
“Azınlık Hakları ve Kültürel Haklar Çalışma Grubu” Raporu
(Çalışma Grubu üyelerince Temmuz 2003 toplantısında imzalanan raporun, 01 Ekim 2004 itibariyle güncelleştirilmiş ve Genel Kurulca kabul edilmiş biçiminin 22 Ekim 2004 tarihinde Başbakanlığa takdim edilmiş şeklidir)

Buraya tıklayarak rapora ulaşabilirsiniz

Önceki Yazı
Sonraki Yazı