Baskın Oran

Gayrimüslim vakıfları konusunda Danıştay’a sunulan hukuki mütalaa

Resmî Gazete, 04 Ekim 2002, Sayı: 24896’da yayınlanmış CEMAAT VAKIFLARININ TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ VE BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK  ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 11.10.2002 tarih ve 2002/3 sayılı GENELGE’si hakkında Ankara Üniversitesi Döner Sermayesi adına Prof. Dr. Baskın Oran’ın hukuki mütalaasıdır

Buraya tıklayarak mütalaanın tümüne ulaşabilirsiniz

Sonraki Yazı