Baskın Oran

İkinci Demir Süleyman’ın iskelesi!

Bu Süleyman, başka Süleyman. İki açıdan başka Süleyman.

Birincisi, sanmış olabileceğinizin aksine, Cumhurbaşkanı İspartalı Süleyman Demirel değil.

İkincisi, oranları ayarlamak şartıyla, en az onun kadar önemli bir Süleyman: Bodrum’daki Halikarnas Disko işleticisi Liceli Süleyman Demir. “İkinci Süleyman” unvanına layık bir Süleyman!

Hiç karşılaşmadık, ama muhteremi gıyabında muazzam takdir

ediyorum. Nasıl etmeyeyim ki, koca Türkiye’yi adaşı Süleyman Demirel kadar idare ediyor. Hatta, ondan daha marifetli. Çünkü:

Kuramsal açıdan bakarsak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel TBMM tarafından Türkiye’yi idare etmek için seçildi ve ediyor. İşi bu.

Süleyman Demir’in işi diskoculuk. Ama Türkiye’yi idare ediyor! Gel de helal olsun deme!

Pratik açıdan bakarsak, İkinci Süleyman’ın büyüklüğü, başardığı işlerin zorluğundan kaynaklanıyor.

Hazretin marifetleri çok. Sonuncusu şu:

Diskonun önüne kaçak bir iskele yapmış, teknesiyle gezdirdiği üç meslek grubunu (kendisi için önemli gazeteciler, önemli politikacılar, önemli bürokratlar)  bindirmek ve indirmek için kullanıyor. Kesinlikle başkalarını yaklaştırmıyor. Giriş zincirle kapalı, ayrıca adamları bekliyor.

Şu sıralarda Bodrum’da kaçak iskeleler ANAPlı Belediye Başkanı Tuğrul Acar tarafından yıkılıyor. Bodrum temizleniyor. Tek yıkılamayan, İkinci Süleyman’ınki!

Son olarak, bir de Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 28 Şubat 1998 tarih ve 3745 sayılı, “Telefaks, Çok İvedi” ibareli kesin yazısı var. Genel Müdür Doğan Cansızlar değil, bizzat Bakan Zekeriya Temizel imzalamış.

Yazı, her satırında belge tarih ve sayısı vererek, şöyle diyor:

1) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış her iki planda da söz konusu iskele yoktur.

2) İskele yapabilmek için Maliye’nin izni gerekir, böyle bir izin alınmamıştır.

3) Aynı bölgede, halka hizmet veren bir Belediye iskelesi vardır.

4) Bu tür yerlerdeki uygulamaların denetimi Belediye’ye aittir.

5) İmar planlarıyla ilgili işlemler Belediye’ye aittir.

6) İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca, söz konusu kaçak iskelenin sökülmesine karar verilmiştir.

7) Bodrum Kaymakamlığı Nisan 97’de Belediye’ye yazı yazmış ve bu tür kaçak yapıların yıkılmasını istemiştir.

8) Kaçak iskelenin de içinde bulunduğu alan denizden doldurulma olup, Bakanlığımız tarafından Bodrum Belediyesine park yapmak üzere tahsis edilmiştir. Bu tür arazilere hiçbir yapı yapılamaz.

Bu hukuk dersi, şu paragrafla bitiyor:

“Anlaşılan ve yukarıda ortaya konulan hususlar göz önüne alınarak, Valilikçe (Defterdarlık) yıkımı durdurulan, Bodrum Kumbahçe mahallesinde ‘Halikarnas Disko’ önünde bulunan izinsiz ve kaçak yapılmış iskelenin, Bodrum Belediyesince yıkımının yapılarak işgal ve tecavüze son verilmesi, uygun ve gerekli görülmüştür. Bilgilerini, gereğini ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim”.

Evet, İkinci Süleyman’ın büyüklüğü de bu zaten! İskele tam yıkılacakken, Muğla Valisi Cemil Serhadlı’dan bir yazı: “İkinci bir emre kadar yıkım yasaktır”

Yıkım erteleniyor. Ertelemenin arkasından, Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu devreye giriyor. Arkasından da, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal. İkisi de ANAP’lı! İkisi de aynı şeyi söylüyor:

“Süleyman Demir’in iskelesi turizme hizmet veriyor. Yıkılamaz!”

O sırada, Maliye’nin yazısı geliyor. Başkan Tuğrul Acar, yasaları uygulamaya bir kez daha girişiyor.

Ama Süleyman Demir’in yasaları daha güçlüdür. Bodrum Emniyet Müdürlüğü polisleri yıkımı yine engelliyorlar.

Bu arada Ankara’da, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, mevzii imar planı değişikliği telaşı içinde olduğu söylentileri uğulduyor.

Ben nasıl “Helal Olsun” demem? Ben bu adamı nasıl “İkinci Süleyman” diye yüceltmem?

Mevcut yasalar emrediyor. Bodrum halkı da “Ya İskele, Ya Demokrasi” diye bildiriler yayınlayarak galeyana geliyor. Hazrette tık yok. Şimdi de mevzii imar planını değiştirtiyor.

İkinci Demir Süleyman’a helal olsun.

Türkiye’ye de yazıklar olsun.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı