Baskın Oran

PKK Ermenidir demek, Türkiye’yi bölmektir!

“Çok dikkat etmek gerekir. Çünkü Milliyetçilik, çoğu durumda, milletin canına okumak anlamına gelir”.

Mülkiye’de uluslararası ilişkiler şubesi 3. sınıftaki “Milliyetçilik ve Azınlıklar” dersinde sık sık söylediğim bu cümleyi doğrulamak için verecek bir örnek daha buldum öğrencilerime:

Apo davasındaki müdahil avukatlardan Fuat Turgut’un sorusu!

Fuat Turgut, Öcalan’ın babasının Ermeni olup olmadığının sorulmasını mahkeme başkanından istemiş (Sabah,  4 Haziran 99).

Bu istek, mahkemenin gerçekten değerli başkanı Turgut Okyay tarafından, “İnsanlık kavramı herşeyin üstündedir” denilerek püskürtülmüş.

Sayın avukat bu istihbaratı Apo’nun büyükbabasıyla babaannesinin baş ucunda mum tutarak edinmedi herhalde. Hakaret olsun diye soruyor. Bu durumda şu saptamalar ortaya çıkmakta:

  • Fuat Turgut, bir soy olarak Ermenilere küfrediyor.

Türk milletini oluşturan Türk, Laz, Kürt, Rum, Musevi, Boşnak, Pomak, Gürcü, Ermeni, Abaza, Çerkez, Arnavut… say sayabildiğine. Eğer bu unsurlardan herhangi birini üstün yada aşağılık sayarsan, Türk Milletinin canına okumuş olursun.

2) Fuat Turgut, din olarak Ermenilere küfrediyor.

Oysa, Ermeniler ehli kitap ve ehli kitaba küfretmek Türkiye’de kanunlarca suç sayılmış. Dahası, Fuat Turgut din ayrımcılığı yaparak Türk milletinin canına okuyor.

3) Fuat Turgut, Türk milletini uluslararası hukukta rezil ediyor. Çünkü Ermeniler Lozan’da uluslararası güvence altında haklara sahip kılınmış.

4) Fuat Turgut, Türk milletini Apo davasında rezil ediyor. Çünkü tüm dünya “Aman Türkler bir hata yapsınlar da tepelerine binelim” diye izliyor davayı.

5) Fuat Turgut, Ermeni cemaatimizi hedef gösteriyor. Eğer şu sıralarda bu cemaate bir saldırı olursa, tahrikçisi ve suçlusu kendisidir.

6) Fuat Turgut, Ermenilerimizi Türkiye’den soğutuyor.

Onları Asala’yla bir tutuyor. Bu insanlarımızdan Asala’ya katılan bir tanecik var mı? Olsa, Fuat Turgut gibiler zil takıp oynarlardı.

Ama onlar soğumuyorlar. Durmadan kiliselerinde bu memleketin selameti için dua ediyorlar. Ellerinden bu kadarı geliyor.

* * * * *

Bu memlekette ne yazık ki Fuat Turgutlar eksik değil. Bunların öğrenmesi gereken bişey var:

Türkiye’nin özellikle doğusundaki biçok kimsenin (babası değil ama) annesi Ermeni’dir. Çünkü tehcir sırasında yaşı müsait olan kızlar kurtarıldı ve nikahlandı. Bunun İngilizcesine open secret  derler; yani herkesin bildiği sır.

Şimdi, bu son cümlemden şu yada bu biçimde haberdar olacak bisürü herif-i nâ şerif kaleme sarılıp yazacak. Ne diyecekler biliyor musunuz, “Ermeni senin anandır!” diyecekler.

Ben de onlara gülümseyeceğim. En büyük çıldırtıcıdır.

* * * * * *

Bu gibiler son on yılı bilseler, görecekler ki çiğnenmiş sakızı çiğniyorlar:

OHAL valisi Ünal Erkan başta olmak üzere yetkililer durup durup demeç verdi: “PKK teröristleri arasında Ermeniler yakalandı”. Tabii, sonrası fos çıktı. Tek kanıt yoktu.

Kürt aşiret reislerini devletimiz topladı, TRT-2’ye çıkardı, onlar da “PKK Ermenidir” nakaratını okudu.

Beyazıt Camisi imamı vaaz verdi, aynı şeyi tekrarladı. Sonra, cemaat yürüyüşe geçti, Ermeni kilise ve okullarına saldırdı, polis bir felaketi zor önledi.

Dahası, Lozan’ın 40. madde hükmüne rağmen MEB Talim-Terbiye Kurulu azınlık okullarında Ermenice’yi yasakladı (Kasım 1993). Sonra da, tüm aydınlar ayaklanınca, tükürdüğünü yaladı.

Tabii, Türk milletini rezil ettikten sonra…

* * * * * *

Bunların dayanakları da ne, hatırlıyor musunuz?

Yakalanan bazı PKK’lilerin arasında sünnetsizler de bulunuyormuş. Sanki dünyadaki tek sünnetsizler Ermeniler.

Yani, bunların temel dayanakları, kimi PKK’lilerin pipisi.

Yesin oni nenesi, yesin oni nenesi!

Önceki Yazı
Sonraki Yazı