Baskın Oran

DTP TBMM Grubu toplantısında yaptığım konuşma

DTP TBMM Grubu toplandı. Toplantıya, 22 Temmuz seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olan Prof. Dr. Baskın Oran’ın da aralarında bulunduğu ‘Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi’ üyeleri de katıldı. Grup toplantısında Baskın Oran’ın yaptığı konuşma:

Efendim, şimdi bir fıkra var ama burada anlatmaya gelmez. Aile arasında anlatılır. Hani, demiş, ‘Ben de biliyordum ama senin kadar kibar söyleyemedim bu işi. Başkanın, sevgili başkanın ‘Kaderin bir cilvesi olarak’ nitelendirmesine kibar bir biçimde teşekkür ediyorum. [Bu fıkrayı soruyorlar. Ekşi Sözlük’te benim adımın altında 764 numarada]
Şimdi efendim, biz buraya çay kahve içmeye ve size bir nezaket ziyaretinde bulunmaya gelmedik. Biz sizi desteklemeye geldik. Biz size desteğimizi vermeye geldik. Biz size milliyetçiliğe karşı desteğimizi vermeye geldik. Milliyetçilik her tarafta iyice almış başını gitmiş vaziyette.
Yüz elli kişinin aynı suçu işlediği belirtiliyor, içlerinden bir tanesi tutuklanıyor. TCK’nın 100. maddesinde tutuklamanın hangi koşullarda yapılacağı çok açık olmakla birlikte.
Ayrımcı bir kurumu bir milletvekili eleştiriyor, hakkında hemen fezleke hazırlanıyor ve Millet Meclisi’ne getiriliyor.
Yargıtay’dan Kürtçe türkü söylemenin yasak olmadığına dair karar çıktıktan dört ay sonra bir mahkeme Kürtçe türkü söyleyeni mahkum ediyor.
Savcı ve yargıçlara hizaya getirme bombası attıran kişi, hakkında açılan iki davadan birinden takipsizlik, diğerinden de beraat alıyor.
İşte, bu milliyetçiliktir bu. Biz sizi Türk milliyetçiliğine karşı desteklemeye geldik.
Yalnız, bir milliyetçiliğin bir günden bir güne bir başka milliyetçilikten hiçbir farkı yokmuş. Biz sizi aynı zamanda Kürt milliyetçiliğine karşı desteklemeye geldik.
68 tane Kürt derneğiyle toplantı yapıyorsunuz, bir konuşma yapıyorsunuz, ondan sonra sorularınız varsa cevaplandırayım diyorsunuz, ilk soru: ‘Kürtçe biliyor musun?’
Bu konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çocuklar, çocukların ölmesine sebep olan bomba atılıyor, ‘Biz bunu askerî otobüs geçecek diye atmıştık’ diyorlar.
Uzun laf anlamayana söylenirmiş. Siz dostlarımız, DTP’li dostlarımız o türden insanlar değilsiniz. Onun için, uzatmayı hele hele dördüncü konuşmacı olarak uzatmayı hiç doğru bulmuyorum. Özet olarak şunu söylemek istiyorum:
Biz sizi her türlü milliyetçiliğin saldırısından ve sabotajından korumaya ve sizi bir Türkiye partisi olmaktan alıkoymaya çalışanlara karşı destek vermeye geldik.
Onun için geldik efendim. Saygılarımı sunuyorum.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı