Baskın Oran

“Militanca Olmayan Her Şeyi Basabiliriz”