Baskın Oran

Gün: 21 Şubat 2021

İçişleri Bakanının Prof. Üstün Ergüder’e hakaretlerine karşı imza kampanyası açılmıştır

İçişleri Bakanının Prof. Üstün Ergüder'e hakaretlerine karşı imza kampanyası açılmıştır. İmzalarınızı lütfen şu adresi iletiniz: nesrinnas@gmail.com Metin şöyledir: “Her zaman demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, hukuktan ve akademik özerklikten yana olan ve…