Baskın Oran

Video: Türkiye’deki Süryanilerin insan haklarına dair röportaj | Attiya Gamri – ACSA TV