Baskın Oran

Video: Son haftanın deprem ağırlıklı durumu…| Bilgehan Uçak – Baskın Oran ile İçli Dışlı – +Gerçek TV