Baskın Oran

Video: Dünya diplomasi tarihi böyle bir garabet görmedi ve ülkeye hasarı muazzam | Ufuk Turu – Yavuz Baydar