Baskın Oran

Video: Demokrasinin Türkiye Sorunu: Kutuplaşma ve Çoğunluk Diktası | Abant Platformu

Türkiye aydınının demokratik ve çoğulcu çözüm arayışlarının zemini 34. Abant Platformu Toplantısı ‘Demokrasinin Türkiye Sorunu’ başlığı altında gerçekleşti.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı