Baskın Oran

Video: AKP’nin yaşadığı tükenmişlik sendromu | Erkam Tufan – Açık ve Net