Baskın Oran

Video: 1923 Türk ve Rum Halklarının Zorunlu Mübadelesi | İMC-TV

İMC televizyonunda yayınlanan, 1923 Türk ve Rum Halklarının Zorunlu Mübadelesi ve genel olarak Türkiyeli Gayrimüslimlerin durumu hakkında mülakat

Önceki Yazı
Sonraki Yazı