Baskın Oran

“Ulusal Çıkar” Açısından Kürtlerin Sığınma Olayı