Baskın Oran

Video: Türkiye’de başkanlık sistemine dair | Yavuz Oğhan