Baskın Oran

Video: Erdoğan iktidarı neden felaketlere yangınlara karşı kayıtsız? | Erkam Tufan – Açık ve Net