Baskın Oran

Books

26) Minorities and Minority Rights in Turkey – From the Ottoman Empire to the Present State, (trans. J. W. Day), Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 2021. 273 p.
Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz

25) Etnik ve Dinsel Azınlıklar – tarih, teori, hukuk, Türkiye, İstanbul, Literatür Yayınları, 2018, 496 s.
Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz

24) Recep Tayyip Erdoğan’ın Yazılmamış Anıları, 2. Baskı, İstanbul, Belge Yayınları, 2017, 446 s.
Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz