Baskın Oran

Video: Demokrasi ve Özgürlük Konferansı | Berlin

Demokrasi ve Özgürlük Konferansı-2 Berlin’de başladı

Avrupa’da yaşayan Kürtler, Süryaniler, Ermeniler, Ezidiler, Aleviler, sürgündeki muhaliflerin, hak savunucusu kurum ve toplulukların katıldığı Demokrasi ve Özgürlük Konferansı’nın ikincisi Berlin’de başladı.

“Demokrasi ve Özgürlük Konferansı Hakkında: Bizler, iktidar baskısından payını alan, ama ona teslim olmayanlar, 21-22 eylül günleri, Berlin’de bir araya geldik. Konferansımızın başlığı “demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı”ydı. Aramızda, farklı partilere mensup milletvekilleri vardı. Avrupa’da faaliyet gösteren kitle örgütlerinin temsilcileri vardı. Sürgündeki akademisyenler, gazeteciler, politikacılar, sanatçılar vardı. İlk kez bu kadar farklı görüşten insanlar bir araya geldik. İki günlük yoğun çalışmamızda geçmişteki deneyimlerden aldığımız derslerle, farklılıklarımızı değil, ortak yönlerimizi öne çıkardık. Düne kadar bir araya gelmemizi engelleyen ayrılıkları bir kenara bırakıp otokrasiye karşı demokrasi talebinde buluştuk. Bizi buluşturan şey, bizi düşman ilan edenlere düşmanlık değildi; ülke sevgimizdi, demokrasi inancımızdı, özgürlük tutkumuzdu, barış talebimizdi, eşitlik ısrarımızdı, adalet ihtiyacımızdı, hak mücadelemiz, kardeşlik sözümüzdü. Farklı renklerimizi koruyarak, ama bunun buluşmamızı engelleyen bir zaaf değil, zenginleşmemizi sağlayan bir avantaj olduğunu bilerek, Türkiye’nin sadece bugününü değil, yarınını, hatta özellikle yarınını konuştuk. “Ne yaşıyoruz”un ötesine geçip “nasıl yaşamalıyız”ı birlikte hayal ettik.”

 

Önceki Yazı
Sonraki Yazı