>Anasayfa  >İletişim  >Other Languages
     
 

Kitaplar
(İlk basım tarihine göre ters sıralanmış tüm kitapları)

22. Recep Tayyip Erdoğan’ın Yazılmamış Anıları, İstanbul, Belge Yayınları, 2017, 446 s.
21. Ben Ege'de Akilken - Kürt Barışında Batı Cephesi, İstanbul, İletişim Yayınevi, Mayıs 2014, 461 s.
20. Türk Yargısı ve Adaleti Üzerine Yazılar, (Yay. Haz. Ülkü Özen), İstanbul, İletişim Yayınevi, Kasım 2013, 504 s.
19. Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, 3. Cilt 2001-2012, İstanbul, İletişim Yayıncılık, 2013, 885 s.
18. Türkiyeli Gayrimüslimler Üzerine Yazılar (Yay.Haz. Ülkü Özen), İstanbul, İletişim Yayınları, 2011, 773 s.
17. Türkiyeli Kürtler Üzerine Yazılar (Yay.Haz. Ülkü Özen), İstanbul, İletişim Yayınları, 2010, 539 s.
16. Türkiye İnsan Hakları Bilançosu – 2005 İzleme Raporu, İstanbul, TESEV Yayınları, 2006, 96 s.
15. (yay. haz.) M.K. Adlı Çocuğun Tehcir Anıları – 1915 ve Sonrası, İstanbul, İletişim Yayınevi, 2005, 160 s. (2. baskı 2005’te, 3. baskı 2008’de yapılmıştır)
14.  Türkiye’de Azınlıklar, Kavramlar – Teori, Lozan, İç mevzuat, İçtihat, Uygulama, İstanbul, İletişim Yayınevi, 2004, 253 s. (2. ve 3. baskılar 2004-2006’da, güncelleştirilmiş 5. baskı 2008’de yapılmıştır)
13.  Enişte Gözüyle Bodrum, İstanbul, İleşitim Yayıncılık, 2004, 271 s. (2 kere yeniden basılmıştır).
12. Dalavera Memet’in Bodrum Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınevi, 2004, 188 s. (2. ve 3. baskılar 2004’te, 4. baskı 2005’te yapılmıştır)

11. Türk Dış Politikası-Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, 2 Cilt, İstanbul, İletişim Yayıncılık, 2001. Cilt I: 900 s., Cilt II: 637 s.
10. Yunanistan’ın Lausanne İhlalleri, Ankara, SAEMK yayınları, 1999. 96 s.
9. Küreselleşme ve Azınlıklar, Ankara, İmaj Yayınevi, 1998. 180 s. (1999, 2000, 2001 ve 2009’da genişletilmiş baskılar).
8. Kalkık Horoz - Çekiç Güç ve Kürt Devleti, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1996. 277 s. (Genişletilmiş 2. baskı 1998).
7. Devlet Devlet'e Karşı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1994. 239 s.
6. Nerde O Eski Mapusaneler, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1991. 232 s. (2005 yılında İletişim Yayınevi tarafından yeniden basılmıştır). 

5. Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları - Son Defter, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1990. 206 s. (Bilgi Yayınevi tarafından 3 kere daha yayınlanmış, 2006 yılında İletişim Yayınevi tarafından iki cilt bir arada yeniden basılmıştır)..
4. Kenan Evren'in Yazılmamış Anıları, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1989. 287 s.  (Bilgi Yayınevi tarafından 8 kere daha yayınlanmış, 2006 yılında İletişim Yayınevi tarafından iki cilt bir arada yeniden basılmıştır).
3. Atatürk Milliyetçiliği -- Resmî İdeoloji Dışı Bir İnceleme, Ankara, Dost Yayıncılık, 1988. 309 s. (1990, 1993, 1997, ve 1999 yıllarında genişletilmiş baskılar, Bilgi Yayınevi). 1991).
2. Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 1986. 349 s. (Genişletilmiş 2. baskı Bilgi Yayınevi 1991).
1. Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği - Kara Afrika Modeli, Ankara, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1977. 372 s. (Genişletilmiş 2. baskı Işık Yayınevi 1980, güncellenmiş 3. baskı Bilgi Yayınevi 1996).
    

Çeviri kitaplar

2. George Homans, İnsan Grubu Ankara, TODAIE Yayınları, 1971. (O. Onaran ve Ü. Oskay’la birlikte)
1. Hans Morgenthau, Uluslararası Politika, Güc ve Barış Mücadelesi, 2 cilt, Ankara, Siyasi Bilimler Türk Derneği Yayınları, 1970. (Ünsal Oskay’la birlikte)

Yabancı dilde kitaplar

3. (ed) Turkish Foreign Policy – Facts and Analyses with Documents (tr. by Mustafa Akşin), Utah, Utah University Press, 2010, 968 p.
2. (texte établi par) M.K. Récit d’un déporté Arménien – Dix années d’errance parmi les Kurdes et les Syriaques, Paris, Editions Turquoise, 2008.
1. Greek Violations of the Lausanne Treaty, Ankara, NCSRS publications, 2002.